Algemene verkoopvoorwaarden

Terug naar menu

Om een bestelling te plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Door een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen de door u geselecteerde producten te willen kopen met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Uw bestelling moet door ons aanvaard worden en kan om bepaalde redenen geweigerd worden, bv. in geval van twijfel over kredietwaardigheid, ongewone bestelhoeveelheden of verzendadressen. Afhankelijk van uw locatie ontvangt u per e-mail een "orderbevestiging" zodra de bestelling ontvangen en aanvaard is. De orderbevestiging treedt in werking zodra die naar u verzonden is.

De prijs voor elk gekocht product staat in de bestelling en blijft van kracht ongeacht prijswijzigingen die in voorkomend geval later door ons aangebracht worden. Naast de opgegeven prijs betaalt u verzend- en administratiekosten afhankelijk van de gekozen verzendmethode, plus alle toepasselijke belastingen en heffingen.

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de omzetbelasting worden berekend op basis van de plaats van levering. Eventuele douanerechten, accijnzen, bemiddelingskosten, toeslagen of andere te betalen vergoedingen bij het importeren van de producten in uw land zijn voor uw rekening. Deze heffingen en vergoedingen kunnen mettertijd veranderen. Daarom raden wij u aan die te controleren alvorens een bestelling te plaatsen. Als u weigert de producten in ontvangst te nemen, komen de kosten voor het retourtransport naar ons te uwen laste.

Elke bestelling die binnen de Europese Unie wordt verwerkt, is inclusief btw tegen het in België geldende btw-tarief (21%). Bedrijven die ons een geldig en geregistreerd btw-nummer kunnen verstrekken, betalen geen btw. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het btw-nummer geregistreerd zijn in het Europese btw-register.

I.R.I.S. nv of I.R.I.S. Inc. kan om geen enkele reden verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor leveringsproblemen of mislukte leveringen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot verkeerd leveringsadres, producttekort, einde levensduur product, verlies van product(en) tijdens transport, enz. I.R.I.S. nv of I.R.I.S. Inc. behoudt zich het recht voor uw bestelling te vervangen door een soortgelijk product van dezelfde of hogere waarde als het (de) oorspronkelijke product(en) niet langer verkrijgbaar is (zijn). Productspecificaties, vorm en kleur zijn vatbaar voor verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

De volledige betaling dient vóór verzending voldaan te worden. Alleen betalingen via creditcard en bankoverschrijving worden aanvaard. U moet uw creditcardgegevens opgeven bij het plaatsen van uw bestelling.

We verzenden de producten volgens de door u geselecteerde verzendinstructies. We proberen de producten te verzenden binnen de geschatte termijn die op de orderbevestiging vermeld staat, maar wijzen elke aansprakelijkheid af voor het geval dat niet lukt. Nabestelde producten worden onaangekondigd verzonden zodra ze beschikbaar zijn.

Met uitzondering van softwareproducten, die niet verkocht, maar in licentie gegeven worden, gaat het eigendomsrecht op alle producten op u over bij levering van het product aan de geselecteerde vervoerder.

IRIS biedt een 30 dagen geld-terug-garantie voor alle producten die gekocht worden in de webwinkel (e-shop) van IRIS.
Er wordt een eenvoudige terugbetalingsprocedure toegepast om het (de) door u bij IRIS gekochte product(en) zo snel mogelijk terug te betalen. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moet u het RMA-proces (Return Material Authorization) volgen. Als u dat niet doet, kan de terugbetaling van het (de) product(en) vertraging oplopen of kunt u het recht op terugbetaling verliezen.

1) "30 dagen" is te verstaan als 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop u het (de) product(en) ontvangen hebt mits een leveringsbewijs beschikbaar is en op verzoek aan IRIS verstrekt is, of te rekenen vanaf de factuurdatum als er geen leveringsbewijs beschikbaar is of als dit niet op verzoek aan IRIS verstrekt is.
2) Om het terugbetalingsproces te starten, vult u een van de volgende formulieren in voor de producten die u terugbetaald wilt krijgen:

Direct na ontvangst van uw e-mailmelding stuurt IRIS u per e-mail een "RMA-nummer" en een document dat u aan het terug te zenden product moet toevoegen. Dit verplichte formulier fungeert als "paspoort van IRIS" voor de retourzending. (niet geldig voor Inc). Het RMA-nummer moet duidelijk afgedrukt worden op de buitenkant van de doos met het (de) naar IRIS teruggezonden product(en). Vrachtkosten en andere kosten om het (de) product(en) terug te zenden zijn niet voor rekening van IRIS. Alle producten moeten worden verzonden CIF bestemming
3) Het product moet worden teruggezonden in de originele verpakking met alle geleverde onderdelen (complete set documentatie, reserveonderdelen, handleiding, kabel, kalibratiekaart, binnendoos, enz.) Als u dit niet doet, verliest u het recht op terugbetaling.
4) Geopende of geïnstalleerde software wordt niet terugbetaald noch omgeruild tenzij de klantendienst binnen 30 dagen na aankoop in het bezit gesteld wordt van een ondertekende en volledig ingevuld verklaring van vernietiging (VS - Rest van de wereld) waarin het vernietigde product in detail omschreven wordt. Als u dit niet doet, verliest u het recht op terugbetaling.

U krijgt niet automatisch een back-up-cd toegestuurd van software die u via de downloadservice aanschaft. Neem contact op met onze klantendienst op een back-up-cd te krijgen. Houd ermee rekening dat de verzendkosten alsook douane- en invoerrechten, accijnzen, bemiddelingskosten, toeslagen of andere te betalen vergoedingen voor het verzenden van de back-up-cd te uwen laste komen.

Voorafgaand aan elke retourzending moet u een RMA-nummer aanvragen bij de klantendienst. Als de retourzending niet vergezeld gaat van een RMA-formulier van IRIS, krijgt de afzender het product volledig voor eigen rekening teruggestuurd.
Na de periode van 30 dagen kunt u het product alleen retourneren volgens de beperkte garantievoorwaarden van I.R.I.S. Alle retourzendingen moeten in de originele verpakking zitten samen met alle bij het originele product geleverde artikelen. De kosten voor het retourneren van artikelen zijn volledig voor uw rekening. Het recht om softwareproducten te retourneren geldt niet voor niet-verzegelde verpakkingen. Gedownloade software kan alleen terugbetaald worden als u binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van vernietiging ("Letter of Destruction") terugstuurt naar I.R.I.S. De verklaring van vernietiging ("Letter of Destruction") vindt u op deze pagina

I.R.I.S. levert producten over de hele wereld. Politieke of economische omstandigheden kunnen ons soms ervan weerhouden producten naar bepaalde landen te verzenden. We zijn niet aansprakelijk voor het onvermogen om producten naar bepaalde landen te verzenden.

Alle hardwareproducten van I.R.I.S. vallen onder een beperkte garantie waarvan de voorwaarden door verwijzing in deze algemene voorwaarden opgenomen zijn. De garantie maakt deel uit van het product. Software wordt niet door deze garantie gedekt. Raadpleeg de desbetreffende softwarelicentie voor de garantie die van toepassing is op uw softwareproduct. - I.R.I.S. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EN - PT - FR - IT - DE - SP)

Voor zover toegestaan door de toepasselijk recht, zijn de rechtsmiddelen die hier worden geboden uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid in het geval dat wij deze overeenkomst niet naleven. In geen geval zijn wij, I.R.I.S. nv of I.R.I.S. Inc., op welke wijze ook aansprakelijk voor enige schade, waaronder inbegrepen incidentele schade, gevolgschade, speciale schade of indirecte schade. Onze aansprakelijkheid jegens u is nooit hoger dan het totaalbedrag dat u voor het gekochte product betaald hebt.

U verbindt zich ertoe te voldoen aan alle wetten inzake uitvoercontrole. U verbindt zich ertoe geen producten te exporteren naar landen die in strijd zijn met de wetgeving inzake uitvoercontrole zonder eerst de vereiste vergunning of goedkeuring daartoe te verkrijgen. U verklaart uitdrukkelijk dat u zich niet bevindt in, noch onder controle staat van en dat u geen staatsburger of inwoner bent van een land waarnaar de export van de producten verboden is op grond van de toepasselijke wetten inzake uitvoercontrole.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat of enige schade die door u geleden wordt dan wel aan u toegebracht wordt als gevolg van de laattijdige nakoming onzentwege dan wel de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond dezes, voor zover een dergelijke laattijdige nakoming of niet-nakoming te wijten is aan omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat wij de via uw bestelformulier verzamelde persoonsgegevens opslaan, verwerken en gebruiken om uw bestelling te verwerken. U kunt op schriftelijk verzoek een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn, zullen wij die op uw schriftelijk verzoek corrigeren.

Door ervoor te kiezen zich te registreren op een onderdeel van deze website van I.R.I.S., stemt u ermee in I.R.I.S. de juiste gegevens te verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier. Raadpleeg dit PRIVACYBELEID voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en doorgeven.

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Samen met u stemmen wij ermee in dat de rechtsbevoegdheid bij uitsluiting toekomt aan de Belgische rechtbanken.

We zijn niet verantwoordelijk voor zetfouten. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden of de in rekening gebrachte prijzen te allen tijde te wijzigen. Daarom doet u er goed aan de voorwaarden en prijzen te controleren iedere keer dat u iets koopt.

Onze beste koopjes of refurbished producten hebben een beperkte garantie van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de factuur aan de klant en komen niet in aanmerking voor de 30 dagen geld-terug-garantie.
Beste koopjes / refurbished producten zijn producten die het einde van hun levenscyclus bereikt hebben en/of onverkochte of naar IRIS geretourneerde producten die opgeknapt werden. Ze zijn allemaal volledig opnieuw getest om te garanderen dat ze beschikken over de oorspronkelijke fabrieksspecificaties en functies. Elk product is apart en op de juiste manier herverpakt om veilig verstuurd te kunnen worden naar de klant. Deze producten zijn volledig functioneel en hebben een IRIS-kwaliteitscontrolecertificaat. Onze beste koopjes / refurbished producten zijn ongeopende of geretourneerde producten die het einde van hun levenscyclus bereikt hebben of gebruikte producten die volledig opgeknapt werden. Sommige kunnen minimale krasjes vertonen als enige cosmetische schade. Wanneer van toepassing, worden ze altijd geleverd met de benodigde accessoires om de oorspronkelijke functionaliteit van het product te waarborgen. De stuksprijs is altijd exclusief eventuele vervoers-, douane- en lokale heffingen. Technische ondersteuning is beschikbaar in de rubriek "FAQ's" (veelgestelde vragen) op irislink.com.

  • Beste koopjes / refurbished producten zijn altijd in beperkte hoeveelheid en gedurende beperkte tijd beschikbaar.
  • IRIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn en/of het niet langer beschikbaar zijn van ‘beste koopjes’-producten.
  • Het maximumaantal beste koopjes is beperkt tot drie per klant.
  • Voor een groter aantal wordt de klant verzocht contact op te nemen met het IRIS Marketing-team via [email protected] om zo mogelijk een bijzondere offerte te krijgen.
  • Alle beste koopjes / refurbished producten hebben een beperkte garantie van zes maanden.
  • In geval van een defect binnen de garantieperiode zal IRIS het defecte product omruilen en vervangen door een vergelijkbaar of zelfde product indien beschikbaar. Indien niet beschikbaar, dan wordt de gefactureerde productprijs terugbetaald exclusief douane-, vervoers- en lokale heffingen. In ieder geval zijn de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product aan IRIS volledig ten laste van de klant.
  • De maximale aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van IRIS is hoe dan ook beperkt tot het door de klant betaalde factuurbedrag om beste koopjes / refurbished producten aan te schaffen bij IRIS.

Verzendopties

Levering via downloaden is beschikbaar voor Readiris/Cardiris. Downloadgegevens worden ingevuld op het bevestigingsscherm van de bestelling en in de e-mail met de orderbevestiging. Als u deze optie selecteert, krijgt u geen cd toegestuurd, maar kunt u de software op elk gewenst moment in de toekomst downloaden. De producthandleiding en andere documentatie kunt u downloaden in de rubriek ondersteuning.

Hieronder staan de bezorgmethoden die beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg voor de exacte prijzen de bestelpagina met de winkelwagen:
VS en Canada: De producten worden verzonden vanuit ons kantoor in de VS.
Uiterlijk 36 uur na het plaatsen van de bestelling, weekends en feestdagen niet meegerekend, krijgt u per e-mail een trackingnummer toegestuurd van een vervoersbedrijf. Na 12.00 uur geplaatste bestellingen worden automatisch de dag nadien verzonden.
Voor Canada kunnen douanerechten / accijnzen van toepassing zijn (deze belastingen zijn voor rekening van de klant, zie Belastingen en heffingen)
Leveringsoptie Leveringstijd
Fedex SmartPost 4-10 dagen
FedEx 2 dagen 2-4 dagen
FedEx volgende dag 1-3 dagen

Europa: De producten worden verzonden vanuit ons kantoor in België.
Uiterlijk 48 uur na het plaatsen van de bestelling, weekends en feestdagen niet meegerekend, ontvangt u van IRIS per e-mail een trackingnummer en een factuur. Na 8.00 uur geplaatste bestellingen worden automatisch de volgende werkdag verzonden.
Leveringsoptie Leveringstijd
Verzending via DHL 2-4 dagen

Alle andere landen: De producten worden verzonden vanuit ons kantoor in België.
Uiterlijk 48 uur na het plaatsen van de bestelling, weekends en feestdagen niet meegerekend, ontvangt u van IRIS een trackingnummer (ALLEEN bij DHL) en een factuur per e-mail. Na 8.00 uur MET (Midden-Europese Tijd) geplaatste bestellingen worden automatisch de volgende werkdag verzonden.
Voor verzendingen per post is er geen trackingservice.
Waarschuwing: Er zijn douanerechten / accijnzen en belastingen van toepassing! (Deze belastingen zijn voor rekening van de klant, zie Belastingen en heffingen)
Leveringsoptie Leveringstijd
Verzending via DHL
3-6 dagen

Contactgegevens

Verenigde Staten en Canada

Kantoortijden: 9.00 tot 17.00 uur (Oostkust) maandag t/m vrijdag
Contact: Contactformulier VS
Adres: I.R.I.S. Inc
955 NW 17th Avenue, Unit,
Delray Beach, FL 33445
Verenigde Staten


Overige landen

Hotline: +32 (0)10- 45 13 64 (telefoonnummer in België - ma tot vr - 9.00 tot 12.00 u)
Kantoortijden: 8.30 tot 17.30 u MET maandag t/m vrijdag
Contact: Contactformulier ROW
Adres: IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS nv
I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet 10
B-1435 Mont-Saint-Guibert
België
Btw-nummer BE430824708
Terug naar menu